thภาษาไทย 

ดูบทความกิจกรรมรถ ATV

กิจกรรมรถ ATV

หมวดหมู่: กิจกรรม

 

 

 

  • ค่าใช้จ่าย 500 บาท/ท่าน ซ้อนท้ายคิดเป็น 650/ท่าน
  • จำนวนผู้เล่น 1-2 ท่าน
  • ระยะทางของกิจกรรม 7 -10 กิโลเมตร
  • ระยะเวลาในการทำกิจกรรม ประมาณ 1-2 ชั่วโมง

ลักษณะของกิจกรรม

เป็นการขับรถสี่ล้อขนาดเล็ก ขนาดบรรทุก 2 ท่าน ผ่านเส้นทางที่จัดไว้ซึ่งประกอบไปด้วยลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่าง กันไป เช่น เนินเขา ลำธาร เป็นต้น รวมทั้งสวนกวาง สวนผลไม้ เป็นระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ท่านจะได้พบกับ เส้นทางที่ท้าทายสนุกสนาน ซึ่งกิจกรรมนี้ความยากหรือความอันตรายนั้นอยู่ในระดับที่ปลอดภัยสำหรับผู้เล่นทุกเพศทุกวัย และทางรีสอร์ทจะเป็นผู้บริหารจัดการเรื่องเวลาและการรับ-ส่ง

 

 

09 มิถุนายน 2559

ผู้ชม 13027 ครั้ง

Engine by shopup.com