thภาษาไทย 

ดูบทความกิจกรรม Paint Ball

กิจกรรม Paint Ball

หมวดหมู่: กิจกรรม

 

 

 

 

  • ค่าใช้จ่าย 350/ท่าน พร้อมกระสุน 30 นัด
  • จำนวนผู้เล่น 10 – 50 ท่าน
  • ระยะเวลาในการทำกิจกรรม ประมาณ 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง

ลักษณะของกิจกกรม

เป็นการจำลองสถานการณ์ การปะทะต่อสู้ในสนามรบ โดยทำกิจกรรมในบริเวณที่กำหนดให้ กิจกรรมนี้มีปืนอัดก๊าซ แรงดันต่าและกระสุนยางบรรจุสีภายใน 30 นัด พร้อมกับอุปกรณ์ป้ องกัน การทำกิจกรรมนี้ต้องแบ่งเป็น 2 ฝ่าย ซึ่งท่านจะ ได้พบกับความตื่นเต้นขณะเดียวกันก็ยังคงต้องอาศัยการเล่นเป็นทีม กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ซึ่งต้องอาศัยความ ระมัดระวังพอสมควร และทางรีสอร์ท จะเป็นผู้บริหารจัดการเรื่องเวลาและการรับ-ส่ง

09 มิถุนายน 2559

ผู้ชม 11601 ครั้ง

Engine by shopup.com